Algemene Leden Vergadering
16 maart 2020 om 20.00 uur

Bestuur

Chris van Maanen

Chris van Maanen

Voorzitter

voorzitter@tvdeslenk.nl

Edwin Loozen

Edwin Loozen

Penningmeester

penningmeester@tvdeslenk.nl

Bertie van de Pijpekamp

Bertie van de Pijpekamp

Secretaris

secretaris@tvdeslenk.nl

Kees van Herpt

Kees van Herpt

Ledenadministratie

06-27015580 ledenadministratie@tvdeslenk.nl

Appie Schalk

Appie Schalk

Parkonderhoud

parkonderhoud@tvdeslenk.nl

Harry kreykamp en Daan Moerman

Harry kreykamp en Daan Moerman

Technische commissie volwassenen

Albert Scholte

Albert Scholte

Technische commissie jeugd